Toekomst voor Afghaanse vluchtelingen

Hoewel de tijd dat eenderde van de Afghaanse bevolking als vluchteling leefde al weer jaren achter ons ligt, wonen naar schatting nog steeds zo’n drie miljoen Afghanen in buurland Pakistan. Velen hebben zich er in de loop der jaren ingeburgerd, maar er is ook een groep die aan de onderkant van de samenleving moet overleven. Partner Aid Nederland werkt samen met onze Zwitserse partner in het uitreiken naar deze vluchtelingen die in de grote steden letterlijk rondkomen van het vuilnis.

w13enZo gauw ze een jaar of drie oud zijn zoeken kinderen op de afvalbergen al naar waardevolle schatten: plastic en metaal. Naar school gaan is voor hen nauwelijks mogelijk, goede kleding en schoenen hebben ze niet. De meeste van deze gezinnen waren in Afghanistan ook al kansarm, ze kwamen uit de verre bergen en hadden nooit leren lezen of schrijven.

Met het project Kohistan (wat bergvolk betekent) worden sinds 2010 Afghaanse gezinnen geholpen. Niet alleen ontvangen deelnemers kleding, ook kunnen kinderen naar school en worden moeders getraind in naaiateliers. Voor het eerst worden in 2013 ook vaders geholpen om dit vak te leren. Partner Aid Nederland draagt daaraan bij.

Ook uw gift is welkom!

Meer informatie over het project vindt u hier

 

 

This entry was posted in Pakistan, Uncategorized. Bookmark the permalink.