Dank voor uw steun voor Kashmir!

Meer dan een miljoen mensen werden in september in Kashmir getroffen door overstromingen. In het Indiase deel van dit gebied aan de voet van de Himalaya kwamen bijna 200.000 huizen onder water te staan. Het was de ergste overlast in het gebied in decennia.

Overzicht van de overstroomde gebieden (in roze).

Overzicht van de overstroomde gebieden (in roze).

 

Een ervaren partner bevond zich middenin het overstromingsgebied. Gelukkig was er opvang voor hen en konden zij – met hun ervaring in noodhulp – in de weken daarop direct helpen en nu steun verlenen aan de wederopbouw. Van het verspreiden van voedselpaketten tot de bouw van noodonderkomens.

Fl 19.4 overstroming kashmir (1)

Nog steeds staat er in veel gebieden water, zwarte poelen besmeurd met afval, benzine en diesel, de wederopbouw begint pas net.

Hartelijk dank voor uw giften in reactie op onze oproep in september. Vanuit verschillende bronnen hebben wij uiteindelijk ruim € 45.000  kunnen overmaken.

This entry was posted in India. Bookmark the permalink.