Over Partner Aid Nederland

Doelstelling:
PAI NL is een ontwikkelings- en hulporganisatie die zich richt op de nood in de wereld. Wij werken daarbij zoveel mogelijk samen met de lokale bevolking of lokale hulporganisaties

Visie ontwikkelingswerk:
In veel arme gebieden in de wereld voorziet het internationale netwerk in teams van ontwikkelingswerkers. Vanuit hun professie werken zij, in zeer nauwe samenwerking met de bevolking, aan het verbeteren van leefsituaties. Daarbij is de focus niet alleen gericht op materiële en economische verbetering, maar ook op welzijn. Vooral kleinschalige projecten, waardoor persoonlijke samenwerking met de locale bevolking wordt gegarandeerd, is focus van ons werk. Voorbeelden zijn micro kredieten, educatie van analfabeten, training van locale bevolking in het bouwen van aardbeving bestendige huizen, medische hulpverlening en veiligheid. Wederopbouw projecten na oorlog, genocide etc. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt in Soedan, India, Sri Lanka en Pakistan. Hierbij gaan wij steeds uit van project voorstellen opgesteld door mensen in de veldsituatie.

Visie noodhulp:
Onder noodhulp verstaan wij hulpverlenen in gebieden waar een acute nood is ontstaan door natuurrampen, oorlog en dergelijke. Partner Aid NL is qua omvang niet zo groot dat zij kan inspringen op elke nood die er ontstaat.Daardoor wegen wij beleidsmatig dan ook af of de aanvraag voor noodhulp uit een gebied komt waar wij vertrouwde mensen hebben zitten die het project gaan coördineren. Wij denken meestal aan een team van vaste ontwikkelingswerkers in de buurt die wij kennen. Op hun beurt kennen de cultuur, de omgeving en spreken meestal de taal. Hierdoor is samen werken met de locale bevolking echt haalbaar.
Ook kijken wij de mogelijkheden van andere spelers in het netwerk. Samen kun je vaak meer doen dan alleen.
Deze afwegingen leiden dan tot de beslissing om al dan niet in een noodhulp te stappen.
Zo deden wij bijvoorbeeld wel mee aan de aardbevingen in Pakistan en Java, terwijl wij niet instapten op de vloed problematiek in Bangladesh en Baluchistan.

Visie Nederland:
Werken met vrijwilligers, weinig overhead.
Kiezen voor kleinschalige hulp of deelprojecten met verifieerbaar resultaat.
PR binnen een relatie netwerk van particuliere en zakelijke sponsors.