Partner Aid International

Partner Aid International biedt actieve samenwerking in ontwikkelingsprojecten voor de arme mensen in de 3e wereld. De kracht van PAI schuilt in de variëteit aan projecten, toegespitst op de specifieke noden in de verschillende landen. Het wordt ook gekenmerkt doordat snel ingespeeld kan worden op politieke en sociale veranderingen.

Partner Aid International
biedt hulp, die cultureel aangepast is aan mensen in nood. In de selectie van partners wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van plaatselijke medewerkers en medewerkers uit het buitenland.

Download PAI Core Values (pdf)

Partner Aid International
heeft met succes hulp geboden in ontwikkelingsprojecten in de Malediven, de Sahel, Somalië, Bosnië, Jemen, Kazakstan, Ethiopië, India, Pakistan en Tadzikistan.
Andere projecten zijn in een voorbereidingsfase.
PAI- medewerkers zijn betrokken bij projecten in landen waar grote nood heerst. Ze blijven daar tot het werk kan worden overgedragen aan lokale mensen.

Hoe kan ik helpen?
Partner Aid International is een non-profit orga-nisatie die voornamelijk gefinancieerd wordt vanuit giften. Daarbij wordt er nauwkeurig op gelet, dat de overhead kosten zo laag mogelijk worden gehouden. De projecten worden gesteund door mensen, die willen investeren in professionele ontwikkelingssamenwerking. Ze zijn daardoor persoonlijk betrokken bij zowel de projecten als de werkers.

Wordt ook sponsor in een ontwikkelingsproject, dat er op gericht is om mensen zonder toekomstperspectief verder te helpen. Het is het waard, gegarandeerd!

Download PAI Core Values (pdf)