Partners

Wanneer wij over partners spreken dan zien wij voor ons in de rijke landen van de wereld particulieren en collega organisaties die met elkaar zorgen voor de financiële middelen en soms ook mensen om de gekozen projecten te kunnen realiseren.= Wij zien partners die in de rijke land van de wereld particulieren en collega organisaties die met elkaar zorgen voor financiele middelen. Daarbij zien wij partners ook als de mensen die helpen bij het realiseren van de gekozen projecten.
Ook zijn wij op zoek naar lokale partners of leiders die in de gebieden kunnen samen werken aan een directe en vooral passende hulp, gebaseerd op de vraag vanuit die gemeenschap.
Op deze site zullen wij volstaan met links naar de websites van de organisaties met wie wij samenwerken.
Bij de informatie over projecten zal zoveel als mogelijk melding worden gemaakt van de lokale partners.

Drie manieren om te participeren!
  1. bij melding van een grote noodsituatie via de media: check onze website of mail naar info@partner-aid.nl. Wij kunnen dan aangeven of wij mee doen of niet.
  2. Wilt u als particulier of als bedrijf financieel partner zijn, dan kunt u gebruik maken van onze ING rekening 8411767 o.v.v. project of land. Van giften tot € 100.000 gebruiken wij 10% om als organisatie te kunnen werken. Over het eventuele meerdere houden wij 5% in.
  3. Soms zijn wij in de gelegenheid om vrijwilligers te sturen naar een van de projecten. Maar ook hiervoor houden wij steeds ‘feeling’ met de teams ter plekke. Mocht u hiervoor belangstelling hebben mail ook dan even naar info@partner-aid.nl 
Links van onze partners