Samenwerking

Partner Aid NL werkt binnen een internationaal netwerk van andere PA Int’l kantoren, gevestigd in Duitsland en de zogenaamde donor landen. Dit internationale netwerk heeft teams in hulpbehoevende gebieden. Deze teams dragen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van- en rapportage over de projecten.
Daarnaast werkt PA NL samen met andere hulporganisatie die de zelfde visie delen.

Beleid
Het beleid van PA NL kent 4 gebieden:

  1. Ontwikkelingshulp
  2. Noodhulp
  3. Activiteiten in Nederland
  4. Activiteiten met andere donorlanden

Beleid Ontwikkelingshulp

In veel arme gebieden in de wereld voorziet het internationale netwerk in teams van ontwikkelingswerkers. Vanuit hun professie werken zij, in zeer nauwe samenwerking met de bevolking, aan het verbeteren van leefsituaties. Daarbij is de focus niet alleen gericht op materiële en economische verbetering, maar ook op welzijn.

Vooral kleinschalige projecten, waardoor persoonlijke samenwerking met de locale bevolking wordt gegarandeerd, is focus van ons werk. Voorbeelden zijn micro kredieten, educatie van analfabeten, training van locale bevolking in het bouwen van aardbeving bestendige huizen, medische hulpverlening en veiligheid. Wederopbouw projecten na oorlog, genocide etc. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt in Soedan, India, Pakistan.

Hierbij gaan wij steeds uit van project voorstellen opgesteld door mensen ter plaatse.